Regulamin

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 

1 POLITYKA ZWROTU TOWARÓW

 

Każdorazowo przed dokonaniem zwrotu towaru prosimy o kontakt z pod adresem kontakt@wisteriagardens.eu

Zakupiony towar można zwrócić w ciągu 14 dni od daty dostawy, o ile towar nie był używany. Towary zniszczone lub używane nie podlegają zwrotowi. Dokonując zwrotu należy upewnić się, że dane kontaktowe klienta zostały podane i jeśli to możliwe, podać numer przesyłki i krótki opis przyczyny zwrotu.

Wisteria Gardens zaleca zachowanie paragonu i numeru przesyłki zwrotnej otrzymanych od firmy kurierskiej, gdyż w razie konieczności pozwoli to usprawnić śledzenie przesyłki. W uzasadnionych przypadkach chibigami.pl dokona zwrotu należnej kwoty zakupu. Jeśli należność za zakupiony towar została uregulowana przelewem, prosimy o podanie numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu należności. Najprostszym sposobem jest przesłanie wymaganych danych na nasz adres e-mail.

 

1.2 TOWARY BEZZWROTNE

 

Kilka rodzajów towarów nie podlega zwrotowi. Są to towary łatwo psujące się, takie jak artykuły spożywcze i kwiaty, czasopisma i magazyny. Zwrotowi nie podlegają również produkty do higieny intymnej i wyroby sanitarne, a także materiały wybuchowe oraz łatwopalne ciecze i gazy. Dodatkowo nie są przyjmowane zwroty kart podarunkowych, oprogramowania do pobrania oraz niektórych artykułów higieny osobistej.

 

1.3 WYSYŁKA

 

Zwroty towarów są przyjmowane na podstawie paragonu lub dowodu zakupu. Prosimy nie wysyłać towaru do producenta – w zamian towar należy odesłać pocztą do: Wisteria Gardens Studio, Warszawa, 04-133, Łukowska 15/31, Poland.

 

Koszt wysyłki zwracanych towarów ponosi klient. Koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi. W przypadku przyznania zwrotu należności, koszt wysyłki zwrotnej zostanie potrącony ze zwróconej kwoty. W przypadku wymiany towaru czas oczekiwania na nowy towar może być różny, w zależności od miejsca zamieszkania klienta.

 

W przypadku zwrotu towaru o wartości przekraczającej 75 USD zalecamy skorzystanie z usługi śledzenia przesyłki lub wykupienie ubezpieczenia przesyłki. Nie ponosimy odpowiedzialności za dostarczenie do nas zwracanego towaru.

 

POLITYKA ZWROTU KOSZTÓW

 


Czas na wymianę lub zwrot towaru wynosi 14 dni. Jeśli od zakupu towaru upłynęło 14dni, nie może on zostać wymieniony lub zwrócony. Warunkiem przyjęcia zwrotu towaru jest odesłanie go w takim stanie, w jakim został otrzymany, bez śladów użytkowania i w oryginalnym opakowaniu.

 

2.1 ZWROT PIENIĘDZY

Po odebraniu i sprawdzeniu zwracanego towaru, wysyłamy do klienta wiadomość e-mail z informacją o otrzymaniu zwrotu. Klient zostanie również poinformowany o zaakceptowaniu lub odmowie przyjęcia zwracanego towaru.

 

W przypadku zaakceptowania zwrotu towaru zostanie wdrożona procedura zwrotu kosztów, a należność w ciągu określonej liczby dni zostanie automatycznie przekazana na kartę kredytową lub w sposób analogiczny do metody płatności zastosowanej przy zakupie.

 

2.2 CZĘŚCIOWY ZWROT PIENIĘDZY

 

W niektórych sytuacjach dokonywany jest jedynie częściowy zwrot kosztów (w stosownych przypadkach). Dotyczy to m.in. książek z oczywistymi śladami użytkowania, płyt CD i DVD, oprogramowania, gier wideo lub płyt, które zostały otwarte, jak również jakichkolwiek towarów, które nie są w ich stanie pierwotnym, są uszkodzone lub niekompletne z przyczyn niezawinionych przez nas, jak również każdy towar, który został zwrócony później niż 30 dni od dostawy.

 

2.3 BRAK LUB OPÓŹNIENIE W ZWROCIE PIENIĘDZY

 

Jeżeli zostanie stwierdzony brak lub opóźnienie w zwrocie pieniędzy, w pierwszej kolejności prosimy ponownie sprawdzić stan rachunku bankowego. Następnie należy skontaktować się z emitentem karty kredytowej i sprawdzić czas trwania procedury księgowania zwrotu na karcie. Następnie należy skontaktować się z bankiem i sprawdzić czas trwania procedury księgowania zwrotu na rachunku. Jeśli zwrot pieniędzy nadal nie został otrzymany, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kontakt@wisteriagardens.eu

 

2.4 TOWARY WYPRZEDAŻOWE

 

Zwrotowi podlegają tylko towary kupione w cenie regularnej. Towar kupiony w cenie wyprzedażowej nie podlega zwrotowi.

 

2.5 WYMIANA TOWARU

 

Wymianie podlegają wyłącznie towary wadliwe lub uszkodzone. Aby wymienić towar na równorzędny, prosimy o przesłanie do nas wiadomości e-mail na adres: kontakt@wisteriagardens.eu i odesłanie towaru do: Kinga Owczarska, Wisteria Gardens Studiol, Warszawa, 04-133, Łukowska 15/31, Poland.

 

2.6 PREZENTY

 

Jeśli towar został przy zakupie oznaczony jako prezent i wysłany bezpośrednio do odbiorcy, w zamian przyznamy tej osobie bon prezentowy o wartości zwróconego towaru, który zostanie wysłany po otrzymaniu przez nas zwracanego towaru.

 

Jeśli towar nie został przy zakupie oznaczony jako prezent lub jeśli kupujący zamówił wysyłkę towaru na swój adres, zwrot zostanie przekazany kupującemu wraz z informacją o zwróceniu towaru.

 

ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI


3.1 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Gdy klient składa zamówienie w naszym sklepie, w ramach procesu sprzedaży-kupna gromadzimy jego informacje kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres i adres e-mail.

 

Gdy klient przegląda ofertę naszego sklepu, automatycznie otrzymujemy także adres IP komputera klienta, co dostarcza nam informacji o przeglądarce i systemie operacyjnym klienta.

 

3.2 MARKETING INTERNETOWY

 

Po otrzymaniu zgody klienta możemy przesyłać na jego adres wiadomości e-mail dotyczące sklepu, nowych produktów i inne aktualne informacje.

 

3.3 WYRAŻENIE ZGODY

 

Gdy klient podaje nam swoje dane osobowe w celu finalizacji transakcji, weryfikacji karty kredytowej, złożenia zamówienia, zamówienia dostawy lub zwrotu towaru, oznacza to, że wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystanie przez nas jego danych osobowych do tego jedynego konkretnego celu.

 

Jeśli poprosimy klienta o podanie danych osobowych do innych celów, np. marketingowych, będziemy wówczas bezpośrednio prosić o wyrażenie zgody lub umożliwimy odmowę udzielenia takiej zgody.

 

3.4 ODWOŁANIE ZGODY

 

Odwołanie wyrażonej wcześniej zgody na kontakt z klientem w celu gromadzenia, przetwarzania lub ujawniania jego danych osobowych jest możliwe w każdej chwili kontaktując się z nami pod adresem kontakt@wisteriagardens.eu lub wysyłając informację tradycyjną pocztą na adres: Wisteria Gardens, Warszawa, 04-133, Łukowska 15/31, Poland.

 

3.5 UJAWNIENIE INFORMACJI

 

Zastrzegamy sobie prawo ujawnienia danych osobowych klienta, jeśli zaistnieją przyczyny wymagane prawem lub w przypadku naruszenia naszych Warunków świadczenia usług.

 

3.6 ONE.COM

 

Strona internetowa naszego sklepu jest umieszczona na serwerze One.com, który zapewnia elektroniczną platformę handlową do celów prowadzenia przez nas sprzedaży towarów i świadczenia usług. Dane osobowe klientów są przechowywane w magazynie danych, bazach danych i aplikacji ogólnej One.com. Dane są przechowywane na bezpiecznym serwerze chronionym zaporą sieciową (firewall).

 

3.7 PŁATNOŚĆ

 

Jeśli klient wybierze zapłatę za zakupiony towar w systemie bramek płatniczych, wówczas zewnętrzny dostawca usług płatniczych może do tego celu wykorzystać informacje z karty kredytowej klienta. Zob. 3.8.

 

W przypadku braku płatności w ciągu 48h od chwili złożenia zamówienia zamówienie zostaje anulowane, o ile ze przedajacym nie zostały ustalone i zatwierdzone inne warunki płatności. 

 

3.8 USŁUGI DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH

 

Dostawcy zewnętrzni gromadzą, przetwarzają i ujawniają dane osobowe klienta jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny do zrealizowania ich usługi. Niektórzy dostawcy zewnętrzni, jak np. bramki płatnicze i inne procesory transakcji płatniczych, mają jednak własne polityki ochrony prywatności odnoszące się do informacji, które mamy obowiązek podać, aby usługa dostawcy dotycząca zakupu mogła zostać zrealizowana. W takich przypadkach zalecamy zapoznanie się z treścią polityki prywatności i zasadami przetwarzania danych osobowych danego dostawcy.

 

W szczególności należy pamiętać, że niektórzy operatorzy mogą mieć siedzibę lub prowadzić działalność w miejscu podlegającym innemu prawu niż klient czy sklep. Klient, który decyduje się zrealizować transakcję korzystając z usług dostawcy zewnętrznego, powinien liczyć się z tym, że przekazane przez niego informacje będą podlegać prawu właściwemu dla siedziby lub miejsca prowadzenia działalności dostawcy. Po opuszczeniu strony internetowej naszego sklepu lub przekierowaniu do strony internetowej dostawcy zewnętrznego lub aplikacji, niniejsza Polityka ochrony prywatności i niniejsze Warunki świadczenia usług nie obowiązują.

 

3.9 ODNOŚNIKI

 

Po kliknięciu odnośnika umieszczonego na stronie internetowej naszego sklepu może nastąpić przekierowanie na inną stronę. Nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności innych serwisów i zachęcamy do zapoznania się z jej treścią.

 

3.10 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 

W celu ochrony danych osobowych podejmujemy stosowne środki ostrożności i przestrzegamy najlepszych praktyk w branży, aby chronić dane osobowe przed przypadkową utratą, bezprawnym przetwarzaniem, udostępnianiem, ujawnianiem, manipulacją i zniszczeniem. Informacje dotyczące karty kredytowej klienta są szyfrowane przy użyciu technologii Secure Socket Layer (SSL) i algorytmu AES-256.

 

3.11 WIEK WYMAGANY DO WYRAŻENIA ZGODY

 

Korzystając ze strony sklepu klient oświadcza, że jest osobą co najmniej pełnoletnią w świetle prawa obowiązującego w miejscu zamieszkania lub że jest osobą pełnoletnią w świetle prawa obowiązującego w miejscu zamieszkania i wyraża zgodę na korzystanie ze strony sklepu przez osoby niepełnoletnie pozostające na jego utrzymaniu.

 

4 ZMIANY WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG

 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści warunków świadczenia usług w dowolnym czasie i dlatego prosimy o regularne przeglądanie treści tych warunków.

 

Wszelkie zmiany stają się wiążące niezwłocznie po ich opublikowaniu na stronie internetowej.

 

Informacje o wprowadzeniu istotnych zmian obowiązujących zasad ogłaszamy tutaj, aby klient był świadomy, jakie dane gromadzimy, jak je wykorzystujemy i w jakich okolicznościach mogą ewentualnie zostać wykorzystane i/lub ujawnione.

 

Jeśli sklep zostanie przejęty lub połączony z inną firmą, dane osobowe klientów mogą zostać przekazane nowym właścicielom, aby umożliwić nam dalszą obsługę naszych klientów.

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl